Antidugg

Antidugg

Et godt isolert glass kan bli ekstra kaldt på utsiden ettersom varmen ikke trenger ut. Ruten kan derfor få lavere temperatur enn luften ute, noe som medfører at det dannes kondens. Dette er et tegn på godt isolerte vinduer, men det kan likevel oppleves som sjenerende og hindre utsikt. Glass med antidugg har et ytre belegg som minsker glassets overflatespenning slik at duggen ikke setter seg på glasset. Kan også forhindre rim på utsiden av glasset. Vi anbefaler antidugg på 3-lags glass.*

*Glass med selvrens eller antidugg må ikke rengjøres med vindusnal eller andre harde gjenstander. Må heller ikke utsettes for rengjøringsmidler med slipemidler. Les mer på våre hjemmesider.