Vindustyper

Utforsk våre vindustyper

På våre vinduer har losholten (den horisontale inndelingen) en annen profil enn posten (den vertikale inndelingen). Dette er i tråd med gammel, norsk byggeskikk og er en av flere detaljer som kjennetegner Frekhaug Vinduet. Losholten har en dimensjon på 65 mm, mens posten er 58 mm. Post og rammer bygger da til sammen 134 mm, losholt og rammer bygger 144 mm.

Ramsverk Vindustype

1. 1-Rams

Et vindu med én åpningsramme. Uten post og losholt.

2. 2-Rams

Vindu med to åpningsrammer med post mellom. Ofte brukt der åpningsrammens bredde er større enn høyden på vinduet.

3. 3-Rams

Tre åpningsrammer med post mellom. Brukes ofte ved kombinasjonsvindu der vinduet i midten har en annen åpningsfunksjon eller er en fastkarm.

4. Losholt 2-Rams

To åpningsrammer med losholt mellom. Brukes ofte ved kombinasjonsvindu der det nederste vinduet er sidehengt, og det øverste har en annen åpningsfunksjon eller er en fastkarm.

5. Losholt 4-Rams

Klassisk bygårdstil med fire åpningsrammer med post og losholt mellom. Kombineres ofte med sidesving-/toppsvingfunksjon.

6. Losholt 6-Rams

Stort vindu med seks åpningsrammer. Muligheter for å kombinere flere åpningsfunksjoner og fastfelt.

7. T-post 3-Rams

Tre åpningsrammer med post og losholt mellom. Våre kunder velger ofte den øverste åpningsrammen som topphengslet.

8. T-post 4-Rams

Fire åpningsrammer med post og losholt mellom. Da disse ofte er store, anbefaler vi den øverste glassfeltet som fastkarm.